Verzorging van de ezel

Hoewel de ezel behoort tot de paardachtigen is er toch een groot verschil met het paard. De vacht bijvoorbeeld is totaal verschillend. Gedurende regenperiodes zal bij paarden het water van hun rug aflopen, echter bij ezels zal de vacht doordrenkt worden, omdat de structuur van het haar totaal anders is. Ze kunnen dan tot op hun huid nat worden.

Huisvesting/beschutting

Een ezel heeft dag en nacht een plaats nodig waar hij kan schuilen tegen regen en wind en ’s-zomers tegen de zon en insecten. Dat kan een schuilhut in de wei zijn, maar ook een stal voor de nacht bij huis, in combinatie met een schuilhut in de wei voor overdag. Iedere ezel moet in de stal 2,5 x 2,5 meter ruimte tot zijn beschikking hebben. Het is heel goed mogelijk om een deel van een bestaande schuur als ezelstal in te richten, maar u kunt ook zelf een nieuwe stal bouwen of laten bouwen.

Stalklimaat

In de stal moet een klimaat heersen waarin de ezel goed gedijt. Wat dit betreft is hij overigens niet veeleisend. Een ezel kan probleemloos een omgevingstemperatuur verdragen van nul tot dertig graden, maar de luchtvochtigheid mag niet te hoog zijn. Dit is met name van groot belang voor de ademhalingsorganen van de ezel, die deze hoge luchtvochtigheid moeilijk kunnen verdragen. Ook tocht moet ten allen tijde vermeden worden. Goede ventilatie is dus noodzakelijk.

Vacht

Door regelmatig borstelen blijft de vacht van de ezel schoon en heeft u sneller in de gaten wanneer er problemen zijn.

Hoeven

De hoeven dienen regelmatig te worden gereinigd met een hoevenkrabber. Ook de hoefsmid zal zeker 3 à 4 maal per jaar de hoeven moeten bekappen.

Water

De ezel moet altijd de beschikking hebben over schoon drinkwater, zomer en winter. Verontreinigd water zullen ze niet drinken, dus iedere dag een emmer vers water.