Fokreglement VNE

Alle ezels, dus ook de ezels van niet-VNE leden, dienen in het register te kunnen worden ingeschreven. Voorwaarde voor opname in het stamboek is echter dat men lid moet zijn van de VNE

Het fokreglement is goedgekeurd tijdens de extra ALV van de VNE op 06-06-2016 en treedt in werking met ingang van 01-01-2017

Inhoudsopgave van het fokreglement

ARTIKEL 1: INDELING STAMBOEK blz. 3-4

ARTIKEL 2: RASOMSCHRIJVING blz. 5-8

ARTIKEL 3: KEURINGEN blz. 8

ARTIKEL 4:

  • REGISTRATIE blz. 9-10
  • IMPORT EN EXPORT blz. 10
  • INTEELT blz. 10
  • DNA blz. 10

ARTIKEL 5: ERFELIJKE AFWIJKINGEN blz. 11

ARTIKEL 6: DEKVERKLARING blz. 11

ARTIKEL 7: GEBOORTEAANGIFTE blz. 12

Voor een uitgebreide omschrijving en richtlijnen voor het fokken dient u het fokreglement te downloaden