Vanaf 1 januari 2006 is identificatie en registratie verplicht

Uw veulen dient binnen 7 maanden na geboorte geregistreerd te zijn!

Identificatie en registratie

Dekverklaringen dienen vóór 15 december van het dekjaar door de merriehouder naar de registrateur (KVTH) te zijn gestuurd.
Het daarvoor bestemde formulier graag volledig en vooral duidelijk leesbaar invullen en ondertekenen.
Hengstenhouder en fokker moeten lid van de VNE te zijn en beide ouderdieren moeten op naam van de hengstenhouder en de fokker staan.

Bij te laat inleveren van een dekverklaring zult u d.m.v. DNA-onderzoek het ouderschap moeten laten aantonen indien u de afstamming in het paspoort vermeld wilt zien. De kosten van dit onderzoek zullen niet door de vereniging worden vergoed.
Zonder ouderschapsbepaling kan alleen een neutraal paspoort, dus zonder afstamming, worden afgegeven, zal er geen registratiecertificaat (stamboom) worden opgemaakt en kan de ezel niet in het stamboek worden opgenomen.
Vervolgens krijgt u per mail het dekbewijs met geboortebericht.
Het geboortebewijs dient binnen 14 dagen na de geboorte te worden opgestuurd naar de registrateur (KVTH). U ontvangt een factuur voor het chippen en het paspoort. Mocht u geen gebruik willen maken van de mogelijkheid uw veulen door een paspoortconsulent te laten chippen kunt u dit op het formulier aangeven. Een eerste controle van uw veulen door de paspoortconsulent is verplicht en de kosten zijn voor rekening van de fokker. De paspoortconsulent zal met u een afspraak maken.

Een chip mag alleen worden ingebracht door een door de overheid erkende paardendierenarts en paspoortconsulent.


Indien het veulen door een paardendierenarts wordt gechipt moet het paspoortaanvraagformulier binnen 7 dagen naar de registrateur worden gestuurd.

Het paspoort is geen eigendomsbewijs, maar een verplicht reisdocument, dat bij de ezel hoort.
In onze reglementen is opgenomen dat eigendomswisseling binnen 14 dagen gemeld moet worden bij de registrateur (KVTH). Om misverstanden te voorkomen vragen wij u daarvoor het overschrijvingsformulier volledig in te vullen en door beide partijen te ondertekenen.

Het paspoort is ongeldig wanneer er op de eerste vier pagina's wijzigingen zijn aangebracht met pen of anderszins.

Bij aanvraag van een paspoort zal uw ezel ook meteen worden geregistreerd.
Geïmporteerde dieren vanuit de EU, die al een paspoort hebben, worden alleen geregistreerd.
Als de dieren in het land van herkomst in het stamboek zijn ingeschreven ontvangt u bij registratie en overschrijving op uw naam een registratiecertificaat. U dient daarvoor kopieën van inschrijving in het stamboek met de aanvraag mee te sturen. Voor geïmporteerde dieren vanuit andere dan EU-landen moet een paspoort worden aangevraagd en de chip worden gecontroleerd en bevestigd door een paardendierenarts of paspoortconsulent. Alleen als ouderschap d.m.v. DNA is aangetoond kan het dier in het stamboek worden opgenomen.

Alle formulieren vindt u elders op deze site.