Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging /onderneming/bedrijf – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze wet is er gekomen om het vertrouwen te geven dat er alles aan gedaan wordt om gegevens niet zomaar te gebruiken voor processen waarvan we geen weet hebben of waarvan we niet willen dat het zomaar op straat komt te liggen.
Dit betekent dat wanneer je persoonsgegevens verzamelt, je moet voldoen aan de regels van de AVG.
Alle verwerking van data moet rechtmatig, eerlijk en transparant zijn en dataopslag moet een doelbinding hebben, moet accuraat en relevant zijn en dataopslag mag niet langer duren dan nodig is. Wij, als stamboek, dragen hier eindverantwoordelijkheid voor.
Dat heeft tot gevolg gehad dat wij ons privacy beleid hebben aangepast aan de nieuwe wetgeving. U kunt dit vinden onderaan op de site in de groene balk of klik hier.
Het bestuur