Belangrijkste veranderingen

Erkenning stamboeken in het VK vervalt

De erkenning vervalt voor stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK. Deze erkenning geldt namelijk alleen voor Europese lidstaten. Dit betekent dat stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK vanaf 1 januari 2021 geen officiële zoötechnische certificaten meer mogen afgeven.

Voor de status ‘stamboek van oorsprong’ bij paardenstamboeken verandert er niets. Om deze status te hebben hoeft het stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen te staan. Ook kan een stamboek van oorsprong in een derde land gevestigd zijn.

Handel tussen het VK en Nederland

Het VK is vanaf 2021 een derde land. Voor de handel in raszuivere fokdieren tussen Europese lidstaten en derde landen heeft de EC een lijst opgesteld: Fokorganen in derde landen. Op deze lijst staan fokorganen (stamboeken) in derde landen die in beginsel dezelfde regels volgen zoals opgenomen in de Fokkerijverordening. Fokorganen die op deze lijst staan mogen documenten afgeven die dezelfde waarde hebben als een officieel zoötechnisch certificaat. U mag dieren die overgeschreven worden naar uw stamboek alleen in de hoofdsectie inschrijven als zij afkomstig zijn van een stamboek dat op deze lijst staat vermeld.

De nu erkende organisaties in het VK komen niet automatisch op de lijst Fokorganen in derde landen. Daarvoor moeten zij een procedure doorlopen bij de bevoegde autoriteit in het VK. Het is dus goed mogelijk dat deze organisaties niet meteen op 1 januari 2021 op de lijst staan. Om deze reden geeft de EC het advies aan fokkers die zich in de EU bevinden en hun dieren hebben ingeschreven in een VK stamboek, om hun dieren ook in een Europees stamboek in te schrijven.

Gevolgen van de veranderingen

Helaas zijn nog niet alle gevolgen van de veranderingen duidelijk. Hierover heeft Nederland vragen gesteld aan de EC. Ook hangen de eventuele gevolgen af van de onderhandelingsresultaten van de EU en het VK over hun nieuwe relatie. Er is pas meer duidelijkheid over de nieuwe relatie als de onderhandelingen voorbij zijn.

Als er meer duidelijkheid is over de gevolgen, zal er meer informatie hierover op de site komen te staan.

Meer informatie:

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl of op de websites van het VK en de EC.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op 088 042 42 42. Of stuur een e-mail naar fokkerij@rvo.nl.