Chip en Paspoort

Identificatie en registratie

Alle paardachtigen (ezels vallen hieronder) binnen de Europese Unie krijgen binnen 6 maanden na de geboorte een transponder (chip) ingebracht waardoor ze zijn te identificeren. Bij de paspoort uitgevende instantie wordt een paspoort gemaakt en alle gegevens vastgelegd in de database.

Registratie met afstamming;

Daarvoor moeten dekverklaringen vóór 31 december van het dekjaar door de merriehouder naar de registrateur (NRPS) te zijn gestuurd.
De ouderdieren moeten op naam van hun eigenaar staan.
Bij te laat inleveren van een dekverklaring zult u d.m.v. DNA-onderzoek het ouderschap moeten aantonen indien u de afstamming in het paspoort vermeld wilt zien.
De kosten van dit onderzoek zullen niet door de vereniging worden vergoed.
Zonder ouderschapsbepaling kan alleen een neutraal paspoort zonder afstamming worden afgegeven zal er geen registratiecertificaat (stamboom) worden opgemaakt en kan de ezel niet in het stamboek worden opgenomen.
Vervolgens krijgt u per mail het dekbewijs met geboortebericht.

Het geboortebewijs dient binnen 14 dagen na de geboorte te worden opgestuurd naar de registrateur (NRPS) van de VNE. U ontvangt een factuur voor het chippen en het paspoort. Mocht u geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw veulen door een paspoortconsulent te laten chippen dan kunt u dit op het formulier aangeven. Een eerste controle van uw veulen door de paspoortconsulent is verplicht en de kosten zijn voor rekening van de fokker. De paspoortconsulent controleert de chip van de moeder en controleert het veulen op eventuele gebreken. De paspoortconsulent zal met u een afspraak maken.
Een chip mag alleen worden ingebracht door een door de overheid erkende paardendierenarts en paspoortconsulent.

Indien het veulen door een paardendierenarts wordt gechipt moet het paspoortaanvraagformulier binnen 7 dagen naar de registrateur worden gestuurd.
Het paspoort is geen eigendomsbewijs, maar een verplicht identificatiedocument, dat bij de ezel hoort.

Bij aanvraag van een paspoort zal uw ezel ook meteen worden geregistreerd.
Geïmporteerde dieren vanuit de EU en de zogenaamde Derde Landen waar de UK tot behoort, die al een paspoort hebben, worden alleen geregistreerd.
Als de dieren in het land van herkomst in het stamboek zijn ingeschreven (met erkenning voor hetzelfde ras)  ontvangt u bij registratie en overschrijving op uw naam een registratiecertificaat. U dient daarvoor kopieën van inschrijving in het stamboek met de aanvraag mee te sturen. Voor geïmporteerde dieren vanuit andere dan EU-landen moet een paspoort worden aangevraagd en de chip worden gecontroleerd en bevestigd door een paardendierenarts of paspoortconsulent.
Deze dieren zullen dan zonder afstamming worden opgenomen worden in de aanvullende sectie van het stamboek.