Eigendomsmutatie

Dieren moeten worden voorzien van een chip en een Europees paspoort hebben. Zolang de veulens bij de moeder aan voet lopen is een paspoort nog niet verplicht, maar wel indien ze 6 maanden of ouder zijn. Een paspoort is géén eigendomsbewijs, enkel identiteitsbewijs.

Als een ezel overgaat naar een nieuwe eigenaar moet het dier worden overschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de oude eigenaar. Zo is het vastgelegd in ons fokreglement.
Daarnaast is in verband met eventuele aansprakelijkheid ook van belang dat de ezel op naam van de nieuwe eigenaar komt te staan.
Onderstaand formulier kunt u daarvoor gebruiken. U vervolgens ontvangt een factuur voor de overschrijving en na betaling van deze factuur zullen de papieren in orde worden gemaakt en toegestuurd.

Wanneer er sprake is van eigendomsmutatie moet de eigenaar binnen 14 dagen zorg dragen voor aanpassing van de registratiegegevens. In verband met eventuele aansprakelijkheid is het de verantwoordelijkheid van de oude eigenaar om te zorgen dat de ezel op naam van de nieuwe eigenaar wordt overgeschreven. De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor de controle van de identiteit d.m.v. controle van het chipnummer. Zodra een dier van eigenaar verandert zult u dit ook moeten aanpassen op de inschrijving op uw UBN nummer.

Stamboekpapieren/registratiebewijzen worden uitsluitend op naam van de huidige eigenaar afgegeven.

Een paspoort is géén eigendomsbewijs, enkel identiteitsbewijs.
Het paspoort is ongeldig, indien fokker/eigenaar zelf in het paspoort wijzigingen en/of toevoegingen heeft aangebracht.
Dit mag alleen door de paspoortuitgevende instantie.