Eigendomsmutatie

Dieren moeten worden voorzien van een chip en een Europees paspoort hebben. Zolang de veulens bij de moeder aan voet lopen is een paspoort nog niet verplicht, maar wel indien ze 6 maanden of ouder zijn. Een paspoort is géén eigendomsbewijs, enkel identiteitsbewijs.

Wanneer er sprake is van eigendomsmutatie moet de eigenaar binnen 14 dagen zorg dragen voor aanpassing van de registratiegegevens. In verband met eventuele aansprakelijkheid is het de verantwoordelijkheid van de oude eigenaar om te zorgen dat de ezel op naam van de nieuwe eigenaar wordt overgeschreven. De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor de controle van de identiteit d.m.v. controle van het chipnummer.
Het paspoort is ongeldig, indien fokker/eigenaar zelf in het paspoort wijzigingen en/of toevoegingen heeft aangebracht. Dit mag alleen worden gedaan door de paspoort uitgevende instantie.