Fokreglement

In het fokreglement staat naast de indeling van het stamboek ondermeer omschreven;

-voorwaarden voor opname in het stamboek
-rasstandaard van de Mediterrane Miniatuur ezel en Nederlandse ezel
-regels omtrent de keuringen en de te behalen premies
-de registratie voorwaarden
-import en export voorwaarden
-DNA
-regels voor de dekverklaringen en de geboorteaangifte

Alle ezels, ook de ezels van niet-VNE leden, kunnen in het register worden ingeschreven.

Voor opname in het stamboek is echter de voorwaarde dat men lid moet zijn van de VNE.
Regelmatig worden er ezels geïmporteerd vanuit de USA of Engeland.

In Amerika zijn er twee verenigingen;
ADMS; de American Donkey and Mule Association. Dit is enkel een registratie op basis van papieren. In de USA mogen fokkers zelf chippen en is er geen sluitende controle op de afstamming. Dat is ook de reden dat wij in ons fokreglement voor import uit dat land ouderschapsbevestiging middels DNA voorschrijven.
NMDA; National Miniature Donkey Association. Dit is de fokkersorganisatie van de Mediterrane Miniatuur ezel. Ze organiseren keuringen/shows en hebben de rasstandaard vastgesteld, die wij als VNE ook als leidraad hanteren. Momenteel zien we dat er ook daar meer DNA-gegevens beschikbaar komen.

Engeland kent ook twee verenigingen;
MMDA; Miniature Mediterranean Donkey Association. De Engelse fokkersorganisatie. Zij hanteren ook het beleid dat er voor import ook ouderschapbevestiging middels DNA.
DBS; Donkey Breed Society; Zij verzorgen de paspoorten voor de ezels