Het bezoek aan de Paardenkamp in Soest, op 8 februari, was zo in trek bij de leden dat we ons genoodzaakt zagen het programma twee maal aan te bieden. In totaal 41 personen meldden zich rond 10:30 uur in de Potstal van boerderij het Gagelgat, één van de drie locaties van de Paardenkamp.

Na koffie en cake splitste de groep zich; één groep vertrok voor de presentatie naar locatie de Birkhoeve, de tweede groep kon zich gezellig installeren rond het beeldscherm waarop dierenarts Thijs van Loon, docent en onderzoeker verbonden aan de kliniek voor paarden van de Universiteit van Utrecht zijn powerpoint-presentatie gaf.

Tijdens een college van anderhalf uur, werden wij vertrouwd gemaakt met alle ins en outs van het onderzoek naar pijn en pijnherkenning bij paarden en ezels. Onder andere met financiële steun van de VNE, is een app ontwikkeld die de resultaten van dit meerjarig onderzoek praktisch bruikbaar maakt. De app stelt je in staat gedragingen van de ezel min of meer objectief te scoren. Er zijn twee dingen waar je naar kunt kijken: de samengestelde pijnschaal en de gezichtstuitdrukkingen. Specifiek gedrag kan zo telkens in vijf minuten gescoord worden. De hieruit volgende totaalscore geeft een indicatie van de pijn die door het dier ervaren wordt. Daar waar het gaat over chronische pijn, kan zo’n uitslag bijvoorbeeld meegenomen worden bij een eventuele beslissing om een dier in te laten slapen.

Ik kan iedereen die niet aanwezig was uitnodigen om deze gratis app genaamt EPWA te downloaden (www.epwa.nl) en ermee aan de slag te gaan. Als je de totaalscore pijnmeting opslaat, krijg je onmiddellijk feedback van de dierenarts. Mede door het aanstekelijke enthousiasme van Thijs van Loon, vonden alle aanwezigen het college zeer waardevol. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Afsluitend gingen we naar een erg mooie antieke stal, waar twee ezels stonden die door de Ezelsociëteit meegenomen waren om ons in staat te stellen zelf met de EPWA app aan de slag te gaan. Het kostte enige moeite om alle deelnemers op tijd naar het restaurant in de Potstal te krijgen voor de lunch. Thijs kan absoluut niet klagen over te weinig aandacht of waardering. Een topprestatie en een topervaring!
Na de lunch ging onze groep naar de Birkhoeve. Ook de Birkhoeve is een indrukwekkende omgeving. IJsbrand Muller, de beheerder van alle locaties, even inspirerend en trots als Thijs, vertelde over de geschiedenis van de Paardenhoeve.

Foto’s van deze dag zijn terug te vinden in de fotogalerij.