De ezelvereniging is met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Ook voor de redactie van de Balknoten word hulp gezocht!
Meer info is op te vragen bij het secretariaat.