Import en Export

Import

Voor geïmporteerde dieren (buiten de EU) dient een bewijs te worden overlegd, dat van de betreffende ezel en zijn/haar ouders DNA is vastgelegd en de afstamming correct is.
Bij dragende merries zal tevens een dekverklaring overlegd moeten worden.
De eigenaar van het geïmporteerde dier behoort binnen 30 dagen na afsluiting van de douaneregeling een identificatiedocument aan te vragen of het bestaande identificatiedocument te laten opnemen in de database.
Volledige afstammingsgegevens worden in de database opgenomen.

Export

Bij export dient door een dierenarts de schets in het paspoort te worden ingetekend.