De reeds vaker besproken nieuwe Europese regelgeving rond diergezondheid, identificatie en registratie (AHL en I&R), die ingaat per 21 april 2021, is in een nieuwe fase beland. Vanaf van 9 februari 2021 kan/moet iedere houder van paardachtigen, waaronder dus ook ezels, via de RVO een Uniek Bedrijsnummer (UBN) aanvragen. Hiervoor gaat u naar de website:   mijn.rvo.nl  van het Ministerie van Economische Zaken.  U logt in (in de meeste gevallen) als particulier met uw DigiD.

Hierbij de link naar de handleiding op hun site.
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/11395618/Handleiding+Dierlocatie+UBN+paardachtigen+registreren.pdf/c6fe1898-e29c-699d-7df5-5baf136fd42b?version=1.1&t=1614349755734&download=falseing Dierlocatie UBN paardachtigen registreren (rvo.nl)

Op dit moment kunt u uw dieren nog niet aanmelden. De verwachting is dat dit vanaf begin maart mogelijk wordt. Het is ieders individuele verplichting om zowel het UBN aan te vragen als de dieren vóór 21 april aangemeld te hebben. Precieze regelgeving rond dit onderwerp, waaronder dierverplaatsing, is nog niet beschikbaar, maar zal door ons aan u worden doorgegeven zo snel die beschikbaar komt.