In deze nieuwsbrief werd u via de link niet goed doorgestuurd naar de RVO site. Hierbij nogmaals de juiste link:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/regels-voor-paarden-doelgroep/regels-paardenhouder

Op 2 maart is er een online voorlichtingsbijeenkomst van de RVO geweest met betrekking tot de
veranderingen die per 21 april van kracht worden als gevolg van de invoering van de Animal Health
Regulation. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst vindt u in de Balknoten die begin april
uitkomt. Hier toch alvast enkele concrete zaken waar u nu al mee aan de slag kunt.

Alles wat hier volgt, geldt alleen voor ezelhouders die dieren zelf huisvesten. Dat hoeft niet persé op
uw eigen (huis)kavel te zijn, maar geldt ook voor dieren die gehouden worden op weitjes die
weliswaar niet vlak bij huis zijn, maar wel uw eigendom zijn. Als het terrein, of de stalling, aan
iemand anders toebehoort, is deze persoon verantwoordelijk!!!!!
Belangrijk is dat uw dieren geregistreerd worden. Registreren kan alleen indien u een UBN (uniek
bedrijfsnummer) heeft. Hebt u dat niet, dan is het zaak die zo snel mogelijk aan te vragen.
Het RVO heeft ons gevraagd of u daarvoor gebruik wilt maken via bovenstaande link.

Voor het UBN heeft u uw digid nodig; dit kan nu al. Het feitelijk registreren kan vanaf 12 april. MAAR,
maakt u zich niet ongerust, er zal niet onmiddellijk vanaf 21 april gehandhaafd worden.

In de toekomst moet u dieren die langer dan 30 dagen op uw terrein verblijven, registreren bij de
RVO. Een uitzondering is een dekking, in dat geval mag het dier tot 90 dagen bij de hengst of merrie
op een ander adres verblijven. Korte afwezigheid moet u in uw eigen boekhouding bijhouden.
Een ander aspect van de nieuwe regelgeving is dat alleen het land waarin een veulen geboren wordt
het paspoort mag uitgeven. Deze regel zorgde voor veel ophef en ontsteltenis bij de ingelogde
paardhouders en paspoortuitgevende instanties omdat dat betekent dat er dan geen afstamming
meer in het paspoort mag worden opgenomen. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.