Lang is erover gesproken, velen waren tegen, maar nu gaat het er dan toch echt van komen: een database van de overheid waarin alle paardenhouders registreren welke paarden zij op hun terrein houden.

Alle hobbymatige en professionele houders van paarden, pony’s, ezels en muilezels moeten in het systeem komen te staan, inclusief de chipnummers en paspoortnummers. Het systeem staat vanaf 1 april 2021 open voor meldingen. RVO.nl treedt op als beheerder, zo meldt LTO.

De registratieverplichting vloeit voort uit de Europese Diergezondheidsverordening. De registratieplicht is bedoeld om inzicht te krijgen in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Met behulp van het systeem kan de overheid in geval van een uitbraak van een dierziekte snel zien waar welke paarden aanwezig zijn.

Naast de registratie in de centrale database moet een paardenhouder in een eigen administratie alle verplaatsingen bijhouden. De Tweede Kamer bespreekt op 29 oktober het voorstel voor I&R paard. De verwachting is dat de kamer ermee akkoord zal gaan.

Over de registratie van paarden en hun eigenaren en houders is jaren gebakkeleid. Houders van paarden en hun vertegenwoordigende organisaties hebben zich lang tegen een registratieplicht verzet, vanwege de administratieve lastendruk en ook omdat het een beperking van hun vrijheid van handelen inhoudt. Ze kunnen na 1 april 2021 niet langer ongezien een paard van het ene naar het andere adres doorschuiven. Ook zal de registratieplicht een rem zetten op fraude met paardenpaspoorten en het afvoeren van paarden naar de slacht die daarvoor niet geschikt zijn. Er moest uiteindelijk Europese wetgeving aan te pas komen om de houderij van paarden aan hetzelfde regime te onderwerpen als de (houders van) schapen, geiten, koeien en varkens.

Redactie Levende Have