Nieuws overzicht

De Pijn- en WelzijnsApp voor ezels

Controleren of jouw paard of ezel pijn heeft, trainingen bijhouden, voeding registreren, medicatie en behandelingen invoeren: dit en nog veel meer kan met EPWA, de Equine Pijn- en WelzijnsApp die nu beschikbaar is in de AppStore en Google Play.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging /onderneming/bedrijf – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Vakantieperiode KVTH

In verband met vakantie is de KVTH (registrateur VNE) van 28 mei tot en met 11 juni niet volledig bemand.

Lees meer

Vacatures

Op dit moment zij er vacatures vrij voor de functies van: Algemeen bestuurslid en lid Foktechnische commissie.

Lees meer

Extra ALV

Op zaterdag 25 augustus is er een extra algemene ledenvergadering te Woudenberg.

Lees meer

Fokkersdag

De eerste fokkersdag wordt georganiseerd op zaterdag 20 januari 2018.

Lees meer

UKP Symposium Paard en Tijd

Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober opent de Universiteitskliniek voor Paarden weer haar deuren voor paardeneigenaren en belangstellenden.

Lees meer