De notulen van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen maart zijn opvraagbaar bij het secretariaat.