Op 23 augustus jl. is Ank Dekker op 68 jarige leeftijd overleden.
Ank heeft zich jarenlang vol toewijding ingezet voor de ezelvereniging.
In de komende Balknoten verschijnt een in memoriam.
Het bestuur