Op zondag 2 april ezelfeest te Beek

Stichting Marktcommissie Beek
Paasveejaarmarkt 2 april 2017

Graag nodigen wij jullie nu al uit voor ons tweejaarlijks ezelfeest in Beek.
Wij hopen ook dan weer veel ezelvrienden met hun ezels in Beek te ontmoeten.
Kijk ook vooral op : www.marktcom-beek.nl
U kunt zich aanmelden via:  info@marktcom-beek.nl

Elke 2 jaar vindt er in Beek (Nederland Zuid Limburg) een groot ezelfeest plaats.
Op de markt staat een mooi feestpaviljoen, waar de ezels en hun begeleiders ontvangen worden door de Stichting Marktcommissie Beek. Zij organiseren de jaarlijkse Paasveemarkten. In 2017 vindt de 75e Paasveejaarmarkt plaats.
De straten in Beek zijn gevuld met marktkramen en op de Rijksweg is een oldtimer-treffen. Er is levende muziek. Het wordt weer gezellig, duizenden mensen zijn op de been.

In het paviljoen hebben de ezels langs de randen een mooie stal, met voldoende hooi, stro en water. Per ezel wordt een bordje opgehangen met de naam van de ezel, het ras en wie de eigenaar is. Centraal in de tent is een rechthoek afgezet en daarbinnen een laagje houtwol, waardoor deze piste er feestelijk uitziet.
Vorige keer (2015) kregen we opmerkingen over de te harde muziek. Dat zal niet meer voorkomen. Immers de ezels hebben het voor het zeggen.

De piste is er voor de ezels. Een programma voorziet in voldoende mogelijkheden voor presentatie, spelletjes en tegen het einde is er een heus ezelbuffet. Het programma wordt gepresenteerd door een omroeper. Als het gewenst is kunnen de begeleiders zelf het woord nemen. Bij de stalling is er ook plek voor een kraampje voor presentatie of winkeltje (ezel-gerelateerd).

Er is plek voor meer dan 50 ezels. Daarnaast bieden we ruimte aan een kleinveevereniging. Zij presenteren kippen, konijnen, duiven en ander kleinvee.

Graag ziet de Marktcommissie vele ezelvrienden met hun ezels in Beek.
De Paasveejaarmarkt is op zondag 2 april. Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Gelieve aan te melden middels het formulier op de website.

Beek ligt ongeveer 15 km noordelijk van Maastricht aan de A2 en A76, is goed bereikbaar. Een routeplan (deelnemers) komt beschikbaar op de website.

Graag tot 2 april. Vast bedankt,

Piet Pijls (06 23784101)
en
Henk Urlings (06 50281006) / h.urlings@brwzl.nl.