Stalnaamregistratie

Indien u lid bent van de Vereniging het Nederlands Ezelstamboek dan kunt u bij ons kosteloos uw stalnaam aanvragen. Gewoon omdat u het leuk vindt om een stalnaam te hebben en mogelijk te gebruiken als u fokt met uw ezels en de stalnaam dan kan worden gebruikt in de naam voor het veulen.

Om een stalnaam aan te vragen kunt u het stalnaam registratieformulier downloaden, het formulier invullen en sturen naar secretariaat@ezelvereniging.nl.

Indien de stalnaam nog niet in gebruik is dan wordt de stalnaam geregistreerd en wordt in de eerstvolgende uitgave van Balknoten de naam gepubliceerd.
Indien de stalnaam in gebruik is dan nemen wij contact met u op en kijken we samen naar een oplossing.