Stalnaamregistratie

Indien u lid bent van de Vereniging het Nederlands Ezelstamboek dan kunt u bij ons kosteloos uw stalnaam aanvragen. Gewoon omdat u het leuk vindt om een stalnaam te hebben en mogelijk te gebruiken als u fokt met uw ezels en de stalnaam dan kan worden gebruikt in de naam voor het veulen.

Om een stalnaam aan te vragen kunt u het stalnaam registratieformulier downloaden, het formulier invullen en sturen naar secretariaat@ezelvereniging.nl.

Indien de stalnaam nog niet in gebruik is dan wordt de stalnaam geregisterd, ontvangt u een bevestiging van de registratie en wordt in de eerstvolgende uitgave van Balknoten de naam gepubliceerd.
Indien de stalnaam in gebruik is dan nemen wij contact met u op en kijken we samen naar een oplossing.