De VNE is op zoek naar een secretaris en een algemeen bestuurslid.
Welke leden willen graag een bijdrage leveren aan het bestuur van de vereniging en samen met ons werken aan een goede en leuke vereniging?

Secretaris
Je bent het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) leden maar ook voor (toekomstige) ezeleigenaren die een vraag hebben over ezels.
Je beantwoordt deze berichten of legt deze neer bij de juiste persoon. De KVTH (registrateur) regelt zaken met betrekking tot paspoorten, dekbewijzen en geboorteberichten. Jij schakelt met de KVTH en stuurt berichten door indien deze bij het secretariaat binnenkomen.
Tijdens de bestuursvergaderingen (+/- 3x per jaar), Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) en de commissieleden dag (1x per jaar) zorg je voor de uitnodigingen, het opstellen van de agenda en de notulen. Een indicatie voor het aantal uur is gemiddeld 8 uur per week.

Algemeen bestuurslid
Geen must maar wel zeer welkom is iemand die het extra leuk vindt om te schakelen met de stamboekcommissie. Ongeveer 3x per jaar is er een bestuursvergadering en verder contact vindt voornamelijk plaats per e-mail en telefoon.

Spreekt één van deze vacatures jou aan of wil je graag meer informatie weten?
Neem dan contact op met Anja van Weeghel (voorzitter@ezelvereniging.nl) of Nadia Penners (secretariaat@ezelvereniging.nl)