Op dit moment zij er vacatures vrij voor de functies van: Algemeen bestuurslid en lid Foktechnische commissie.

Algemeen bestuurslid:
Wij zijn voor het bestuur op zoek naar een enthousiast en betrokken algemeen bestuurslid die samen met ons de schouders er onder wilt zetten. Het aantal uur is variabel en flexibel in te delen. Ongeveer 3x per jaar hebben wij een bestuursvergadering en verder contact vindt voornamelijk plaats per e-mail en telefoon. Geen must maar wel zeer welkom is iemand die het extra leuk vindt om te schakelen met de stamboekcommissie. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat.

lid Foktechnische commissie:
De FTC wordt ingesteld om het bestuur te adviseren en te informeren over de te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Zij brengt haar adviezen zelfstandig uit aan het bestuur. De FTC vergadert tenminste tweemaal per jaar of vaker als de FTC het noodzakelijk acht. Daarnaast zal eenmaal per jaar een vergadering met bestuur, keurmeesters en stamboekcommissie plaatsvinden tijdens de jaarlijkse keurmeestersdag. Op dit moment hebben vier leden zich aangemeld en met de veterinair staat de teller op 5. Wij zijn nog opzoek naar twee leden die zich hierbij willen aansluiten zodat we een zo breed mogelijke afspiegeling van het stamboek hebben voor deze commissie.

Mocht u interesse hebben in één van deze functies dan kunt u contact opnemen via de mail met het secretariaat (secretariaat@ezelvereniging.nl)