Vereniging

Vereniging

De Vereniging het Nederlands Ezelstamboek is opgericht in 1976 met als doel het bevorderen van de fokkerij van ezels die voldoen aan de voorwaarden van het stamboek en het in standhouden van een goede en gezonde ezelpopulatie in Nederland.
Dit doet de vereniging in samenwerking met de leden.

De VNE heeft in 2001 de erkenning als officiële stamboekorganisatie verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Als stamboek zijn wij gemandateerd om paspoorten uit te geven voor alle ezels. Ezels die aan de voorwaarden van het stamboek voldoen komen in aanmerking voor een stamboek paspoort met daarin de vermelding van de afstamming.

Vanaf 2013 zijn wij erkend stamboekbeheerder van de Mediterrane Miniatuur ezel en de Nederlandse ezel, daardoor mogen wij in de stamboekpaspoorten het ras Mediterrane Miniatuur ezel en de Nederlandse ezel vermelden.