Wet- en Regelgeving

Grensoverschrijdend verkeer van paardachtigen en certificering

Voor alle paardachtigen, slachtpaarden inbegrepen, is bij grensoverschrijdend verkeer de Europese wetgeving van toepassing.
Zij moeten bij elke verplaatsing naar een ander land beschikken over een geldig identificatiedocument (paspoort) en een door een NVWA-keuringsdierenarts afgegeven gezondheidscertificaat.

De Europese fokkerijregels zijn opgenomen in regelgeving van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
U vindt de regelgeving in het Fokkerijbesluit en de Fokkerijregeling.

Download de PDF

Wijzigingen grensoverschrijdend verkeer