Agenda

Evenement details:

 • za
  17
  feb
  2018

  UITNODIGING Algemene Ledenvergadering VNE

  10:30Faculteit Diergeneeskunde, Afd. Paard Yalelaan 112, Utrecht

  De dagindeling

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorige vergadering d.d. 11 maart 2017
  5. Financiën
  • Verslag penningmeester/begroting 2018
  • Verslag kascommissie
  • Verlening decharge aan kascommissie 2017
  • Benoeming kascommissie 2018

  Lunchpauze 12.30-13.15 uur

  1. Bestuurswisseling; aftredend en herkiesbaar Anja van Weeghel
  2. Verslag secretariaat
  3. Fokreglement aanvullingen stamboekindeling
  4. Stand van zaken EU-regelgeving
  5. Verslag diverse commissies
  6. Rondvraag
  7. Sluiting rond 15.00 uur

  Na de vergadering zijn Thijs van Loon en Machteld van Dierendonck aanwezig om u te informeren over de voortgang van het pijnproject. Onder voorbehoud zijn ook de co-assistentes aanwezig om u te vertellen over hun ervaring in Engeland en Kreta. 

  I.v.m. bestelling van de lunch vóór 1 februari a.s. doorgeven aan het secretariaat of u aanwezig bent. Na deze datum worden er geen aanmeldingen meer geaccepteerd. Indien u dieetwensen heeft vernemen wij dat graag.