Fokdoel

Doelstelling

Onze voornaamste doelstelling is de kwaliteit in kaart te brengen en te trachten deze te verbeteren, uiteraard door de inzet en samenwerking van serieuze leden/fokkers. Stambomen spelen daarbij een belangrijke rol.

Verder werken wij met een gedetailleerd softwaresysteem die ook inzage geeft in de inteeltpercentages, wat weer belangrijk is voor de keuze van de ezel.

Fokdoel

Het bevorderen van de fokkerij van de Mediterrane Miniatuur ezels en de Nederlandse ezels die voldoen aan de voorwaarden, gesteld in het stamboek en het in stand houden van een goede en gezonde ezelpopulatie in Nederland.