Ezel keuring

Er worden door ons per jaar een drietal keuringen georganiseerd. Twee algemene en een hengstenkeuring. Om deel te nemen aan deze keuringen moet u lid zijn van de vereniging en de ezels geregistreerd zijn in onze database.

De ezels worden voor de keuring ingeschreven op basis van ras, leeftijd en schofthoogte. Elke groep wordt beoordeeld door een vakkundige jury.

Tijdens deze ezel keuringen worden de ezels zowel veterinair als op gangen en exterieur gekeurd en speelt het karakter ook een belangrijke rol. Het keuren van ezels en mogelijk constateren van erfelijke afwijkingen is van groot belang.

Mediterrane Miniatuurezels, waarvan 3 generaties bekend zijn, worden na het behalen van 1 x A-premie of 2 x B-premie opgenomen in het hoofdstamboek.
Na 3 x A-premie krijgt het dier het predicaat preferent.

Van de Nederlandse ezel Klasse I en II dient tenminste 1 generatie bekend te zijn en dienen zij 1x een A-premie of 2 x een B-premie behaald moeten hebben om opgenomen te worden in het hoofdstamboek.
Na 3 x A-premie krijgt het dier het predicaat preferent.

Tevens nemen wij van elke gekeurde dekhengst een DNA-monster. Zodoende kunnen wij als stamboekvereniging samen met onze leden toezien op een verantwoorde fokkerij.

De keuringsdata zijn aan het begin van het jaar bekend en te vinden op de website, Facebook en worden daarnaast gepubliceerd in het verenigingsblad “de Balknoten”. De keuringsregels kunt u terugvinden in de fokreglementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Evenement details:

 • za
  17
  feb
  2018

  UITNODIGING Algemene Ledenvergadering VNE

  10:30Faculteit Diergeneeskunde, Afd. Paard Yalelaan 112, Utrecht

  De dagindeling

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorige vergadering d.d. 11 maart 2017
  5. Financiën
  • Verslag penningmeester/begroting 2018
  • Verslag kascommissie
  • Verlening decharge aan kascommissie 2017
  • Benoeming kascommissie 2018

  Lunchpauze 12.30-13.15 uur

  1. Bestuurswisseling; aftredend en herkiesbaar Anja van Weeghel
  2. Verslag secretariaat
  3. Fokreglement aanvullingen stamboekindeling
  4. Stand van zaken EU-regelgeving
  5. Verslag diverse commissies
  6. Rondvraag
  7. Sluiting rond 15.00 uur

  Na de vergadering zijn Thijs van Loon en Machteld van Dierendonck aanwezig om u te informeren over de voortgang van het pijnproject. Onder voorbehoud zijn ook de co-assistentes aanwezig om u te vertellen over hun ervaring in Engeland en Kreta. 

  I.v.m. bestelling van de lunch vóór 1 februari a.s. doorgeven aan het secretariaat of u aanwezig bent. Na deze datum worden er geen aanmeldingen meer geaccepteerd. Indien u dieetwensen heeft vernemen wij dat graag.